Bianca Rootsaert: ‘E-health in diëtetiek vraagt meer dan losse apps’

In de verschuiving van ziekte naar gezondheid, het terugdringen van de zorgkosten en de groeiende aandacht voor preventie speelt de diëtetiek een hele belangrijke rol. E-health wordt daarin steeds belangrijker. Maar losse apps gaan niet de oplossing bieden, aldus Bianca Rootsaert van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten.

Voedingsadvies is een markt geworden. Iedereen kan zich tegenwoordig voedingscoach of dieetcoach noemen. Maar diëtisten zijn de experts. Zij hebben als enige een beschermde beroepstitel. In de nieuwe visie die de Nederlandse Vereniging voor Diëtisten opstelde, worden het vak en de uitdagingen helder omschreven. En wordt een richting gegeven voor de komende jaren.

Bianca Rootsaert, directeur van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten: “Gezonde voeding is voor en van iedereen. Het is mooi dat het onderwerp zoveel aandacht krijgt. Zelfs Albert Heijn heeft tegenwoordig een leefstijlcoach.”

“De diëtist doet veel meer dan voedingsadvies geven, de diëtist behandelt. Die vertaalt de wetenschappelijke inzichten op het gebied van voeding naar de patiënt. En helpt een patiënt met het bereiken van de optimale voedingsstatus. Dat voorkomt verdere zorg. Neem een patiënt met kanker. Die gaat vaak eten mijden. Je moet dan waken voor ondervoeding. Op het moment dat je ziek bent, voldoet een standaardadvies niet meer. Dan heb je een diëtist nodig.”

Drie uur per jaar

Een diëtist krijgt per patiënt drie uur per jaar vanuit de basisverzekering in de eerste lijn. Daarnaast is er soms meer mogelijk vanuit ketenzorg en geïntegreerde zorgpaden. Drie uur is soms genoeg, maar heel vaak ook niet. “Als het bijvoorbeeld gaat om kinderen of complexe ziektebeelden, dan is het wel heel krap. Het zou mooi zijn als de vergoeding flexibel verstrekt wordt vanuit de zorgzwaarte.”

Waken voor wildgroei

De diëtist wordt steeds belangrijker in een tijd waar preventie en het terugdringen van de ziektekosten centraal staan. Ook hier speelt e-health een steeds grotere rol. Rootsaert ziet een belangrijke rol voor zorg op afstand, maar wil waken voor een wildgroei aan losse apps. “Die zijn vaak geen alternatief voor contact met de diëtist. Ze richten zich te vaak op deeloplossingen en verliezen daarbij het totaalplaatje uit het oog. De relatie tussen mens en voeding is complexer dan focus op producten die je beter wel of niet kunt of mag eten. Deze benadering is te smal. ”

“Komende jaren moeten we kijken naar de lange termijn. Digitaliseren is veel meer dan een app bouwen. Als je het doet, moet je het duurzaam doen. Daarom hebben we naast een visie op het vak afgelopen november ook een Visie op Digitale Zorg in de paramedische praktijk ontwikkeld. We moeten het kaf van het koren scheiden.”

“Losse apps en algoritmes die zich op één onderdeel van een ziekte richten, zoals bijvoorbeeld HBA bij diabetes, gaan de oplossing niet brengen, daarvoor is het echt te complex.”

Rootsaert houdt van verbinden vanuit inhoud. Ze is naast directeur van de NVD voorzitter van Paramedisch Platform Nederland, een samenwerkingsnetwerk van zes paramedisch organisaties. Ze is ook bestuurslid bij de Nederlandse Diabetes Federatie en Platform Overgewicht Nederland.

Open innovatieplatform

Ook de genoemde visie op het vak en op digitale zorg is er duidelijk over: “In 2030 delen diëtisten kennis, inzichten, tools, data, methoden en technieken met elkaar op een open innovatieplatform. Denk daarbij aan uitkomsten van onderzoeken, informatieve video’s, feiten over wearables en monitoring, digitale consult-technieken, opzet voor groepsprogramma’s en meer. Met het innovatie-consoritum dat we aan het opbouwen zijn, versnellen we de ontwikkeling en modernisering van het vakgebied en vergroten we de impact van de diëtetiek. Het wiel hoeft maar een keer uitgevonden te worden.”

Om in 2030 zo ver te zijn, is het volgens Rootsaert tijd om nu bruggen te gaan bouwen. “Is wat technisch kan ook goed? Er zijn vier werelden die elkaar moeten ontmoeten. Ik denk dan aan ICT, zorg, diëtisten en overige zorgverleners. Samen moeten we die brug gaan bouwen en werken aan duurzame oplossingen.”

Slimme toepassingen

Die duurzame oplossingen liggen in e-health, maar ook in slimme digitale toepassingen om het werk van diëtisten te vergemakkelijken. Johan de Ridder van Evry is blij met de visie. “Die gaat echt helpen om de positie van diëtisten te verstevigen. Ik verbaas me er al jaren over dat er maar drie uur per patiënt per jaar vergoed wordt. Andere paramedici, zoals ergotherapie en logopedie, hebben veel meer uren. Juist in een tijd dat preventie zoveel aandacht krijgt, is die drie uur diëtetiek wel erg weinig.

Tijd besparen

Evry helpt diëtisten volgens hem om hun tijd zo efficiënt mogelijk te gebruiken. “Neem bijvoorbeeld onze app waarmee de medewerker op zijn of haar telefoon gemakkelijk de agenda kan inzien en even snel een cliënt kan bellen of een document kan scannen. Of een verwijsbrief kan fotograferen en toevoegen aan het dossier. Daar gaan ze absoluut tijd mee besparen.”

Of het cliëntportaal waarbij de cliënten zelf kunnen inloggen en berichtjes kunnen sturen, zelf een consult kunnen plannen of bijvoorbeeld allerlei meetwaardes kunnen gaan doorgeven. Ze kunnen dus bij wijze van spreken elke dag op de weegschaal gaan staan en hun gewicht doorgeven, of hun glucose level, hartslag of bloeddruk. Daarmee hopen we dat de cliënt wat meer zelf kan gaan doen en dat de drie uur dus optimaal besteed kunnen worden.”

Verbinden en implementeren

Rootsaert: “Het wordt de komende tijd belangrijk dat we alles wat technisch kan en voorhanden is op een juiste manier gaan verbinden en implementeren, waarbij we ook moeten letten op de kosten die diëtisten moeten maken. Veel van die applicaties hebben een eigen licentiemodel en dat wordt voor individuele paramedische praktijken onhoudbaar.”

Gezonde voeding staat centraal tijdens Zorg & food. Dit event vindt van 9 t/m 11 april plaats bij Jaarbeurs. Kom naar Utrecht voor innovaties en inspiratie over duurzame, gezonde en smakelijke voeding.