PERSBERICHT: Health Cloud Initiative bundelt krachten met Embloom

Van links naar rechts op de foto: Marco Essed, Marc Prette, Eric de Boer Amsterdam, 4 juli 2024 – Het toonaangevende e-health platform Embloom gaat verder onder de paraplu van Health Cloud Initiative (HCI). Beide partijen werken al langer samen en kunnen door de krachtenbundeling hun gezamenlijk aanbod versneld innoveren en beter inspelen in de sterk […]

Huisartsenpraktijk De Componist deelt digitaal succesverhaal

Huisartsenpraktijk De Componist werkt sinds vorig jaar met een chatfunctie en een online symptoomchecker. Het werd een succesverhaal dat de interesse van veel andere huisartsen wekt. “Dit is de toekomst”, zegt Derk Reijnen, praktijkmanager bij huisartsenpraktijk De Componist in Nieuwegein. Hij doelt op de digitaliseringsslag die de praktijk vorig jaar maakte. Patiënten kunnen nu chatten […]

Health Cloud Initiative maakt met slimme IT ruimte voor zorg

Gelijkgestemde IT-bedrijven bij elkaar brengen om de innovatieve slagkracht te vergroten en zo de gang naar digitale zorg te versnellen. Dat is het doel dat Health Cloud Initiative (HCI) voor ogen staat. Om deze gezamenlijke aanpak een extra impuls te geven, is HCI een partnerschap aangegaan met Dutch Health Hub. Tegen de achtergrond van health […]

Uw Zorg Online en BeterDichtbij zetten eerste stap in samenwerking

De veelgebruikte diensten Uw Zorg Online en BeterDichtbij gaan samen werken aan meer gemak voor de zorg. De eerste stap is een koppeling tussen de twee diensten. Patiënten in Uw Zorg Online kunnen dan ook eenvoudig BeterDichtbij gebruiken. In de BeterDichtbij patiënten-app is nu de dienst Uw Zorg Online direct te vinden. Godfried Bogaerts, algemeen […]

Bianca Rootsaert: ‘E-health in diëtetiek vraagt meer dan losse apps’

In de verschuiving van ziekte naar gezondheid, het terugdringen van de zorgkosten en de groeiende aandacht voor preventie speelt de diëtetiek een hele belangrijke rol. E-health wordt daarin steeds belangrijker. Maar losse apps gaan niet de oplossing bieden, aldus Bianca Rootsaert van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten. Voedingsadvies is een markt geworden. Iedereen kan zich […]

Zorgprestatiemodel: Een overzicht

Zorgprestatiemodel Algemene informatie over het ZPM kunt u vinden op de site die de NZa hierover heeft ingericht. We geven hieronder alleen de kern van de wijzigingen weer: Facturatie gebeurt maandelijks; De facturatiebasis is het product van uren en tarief; Alleen directe tijd wordt gefactureerd. HCI GGZ is goed voorbereid Tijdens de implementatie van het […]

VG Digitaal helpt ggz-professionals met EPD en PGO

Veel vrijgevestigde ggz-professionals zijn nog niet bekend met het efficiënt gebruik van het elektronisch patiëntendossier (EPD) en met alle functionaliteiten ervan. Ze kunnen sinds vorig jaar aankloppen bij het programma VG Digitaal voor ondersteuning. ‘Ineens zien ze veel mogelijkheden in het systeem.’ Het programma VG Digitaal, wat staat voor VrijGevestigde Digitaal, is opgericht door het […]

Digitale inclusie brengt HCI en Quli bij elkaar

Digitale autonomie en regie van de patiënt bieden de zorgverlener administratieve lastenverlichting en dus meer tijd voor zorgtaken. Vanuit deze gedeelde visie hebben Health Cloud Initiative (HCI) en Quli elkaar opgezocht. Met HCI als enig aandeelhouder gaat digitaal gezondheidsplatform c.q. PGO Quli een nieuwe fase in, zegt directeur Hans ter Brake: “Onze maatschappelijke ambitie blijft. […]

Overstappen op een nieuw EPD

Het overzetten van een EPD is vergelijkbaar met het verhuizen naar een nieuwe woning. De keuze voor een nieuwe locatie wordt zorgvuldig gemaakt om aan alle wensen te voldoen, en toch is het een spannend vooruitzicht om er te gaan wonen. Zo kan de verhuizing zelf worden gezien als een zware taak, waar men vaak […]

Emogy-app helpt burger met autisme

In een wereld waarin werk, vrije tijd en virtuele verstrooiing om voorrang vechten, brengt elke dag duizend prikkels. Voor mensen met autisme kan dit zeer belastend zijn. Dankzij Emogy krijgen ze meer regie. Tegelijk zorgt het voor een reductie van ongeplande zorg. Overheid en bedrijfsleven hebben de handen ineengeslagen. De gemeente Eindhoven en Nice Software […]