Digitale inclusie brengt HCI en Quli bij elkaar

Digitale autonomie en regie van de patiënt bieden de zorgverlener administratieve lastenverlichting en dus meer tijd voor zorgtaken. Vanuit deze gedeelde visie hebben Health Cloud Initiative (HCI) en Quli elkaar opgezocht. Met HCI als enig aandeelhouder gaat digitaal gezondheidsplatform c.q. PGO Quli een nieuwe fase in, zegt directeur Hans ter Brake: “Onze maatschappelijke ambitie blijft. En met HCI kiezen we voor een meer bedrijfsmatige insteek.”

Quli en HCI zijn voor elkaar geen toevallige passanten. Beide bedrijven zijn ieder op eigen manier pionier op het gebied van digitale zorg. HCI heeft de ambitie om de administratieve lasten van zorgverleners tot het absolute minimum te reduceren en zorgverleners optimaal te ondersteunen bij de veranderingen in het zorgveld. Dat doet HCI onder meer door zorgverleners innovatieve elektronische patiëntendossiers en e-health oplossingen aan te bieden.

Quli opereert vanuit de stellige overtuiging dat de zorg beter én efficiënter wordt als zorgvragers volwaardig digitaal kunnen meedoen. Quli -kort voor Quality of Life- heeft hiervoor een digitaal gezondheidsplatform ontwikkeld met inmiddels meer dan 50.000 aansluitingen.

Digitale participatie

Volgens Ter Brake zou grotere digitale participatie van burgers een no brainer moeten zijn. “Je zult mensen wel autonomie en regie moéten geven, omdat de zorg het anders niet meer trekt. We kunnen het niet meer betalen en niet bemensen. De zorg haalt zich nog steeds administratieve werkzaamheden op de hals waar andere sectoren, zoals de banken, de retail en de reiswereld allang afscheid van hebben genomen. Die hebben hun administratie verminderd en hun dienstverlening sterk verbeterd door de cliënt zelf digitaal te laten participeren. Maar in de zorg ben je nu nog vaak digitaal buitengesloten. Je hebt geen idee wat men over je heeft vastgelegd. Je beschikt niet over je gegevens en je beschikt niet over digitale mogelijkheden om je eigen proces te kunnen leiden.”

Pensioenoverzicht

Met de introductie van het MedMij-afsprakenstelsel voor veilige en gestandaardiseerde gegevensuitwisseling in 2018 is er wel enige schot in de zaak gekomen. Maar volgens Ter Brake ligt de nadruk bij de invoering van MedMij-standaarden nog teveel op het louter beschikbaar stellen van gegevens.

Zorgconsument

Ter Brake: “Ik vergelijk het met het pensioenoverzicht. Daar kun je niet zoveel mee. Dan heb je die data en dan? Dat is ook het MedMij-denken dat bij veel mensen tussen de oren zit. Geef die patiënt zijn data, dan zeurt hij niet meer. Maar de zorgconsument wil meer. Die wil digitaal onderdeel zijn van het zorgpad. Die wil op zijn minst ál zijn data hebben. En die wil services zodat hij digitaal kan participeren. Als die patiënt volwaardig digitaal onderdeel is van het zorgproces, kan het anders en beter.”

Uitwisseling van patiëntdata

Met HCI heeft Quli in ieder geval een partner die werk wil maken van een goede ontsluiting en uitwisseling van patiëntdata. “Door die data beschikbaar te maken voor de zorgconsument, betrek je de patiënt in zijn behandeling en stimuleer je therapietrouw”, aldus oprichter Eric de Boer van HCI eerder tegenover Dutch Health Hub.

Gehandicaptenzorg en GGZ

De samenwerking met HCI luidt wat Ter Brake betreft een nieuwe fase in de ontwikkeling van Quli in. Vijf aanbieders van gehandicaptenzorg en ggz namen het initiatief voor de ontwikkeling van een digitale omgeving die bewoners, cliënten en hun naasten grip moest geven op leven, gezondheid en zorg. IT-bedrijf Ordina werd in deze pioniersfase binnen gehaald als ontwikkelaar.

Om het initiatief naar een hoger plan te tillen, werd Quli op de kop af tien jaar geleden omgevormd tot een BV. Behalve de betrokken zorgaanbieders en Ordina participeerde ook NextGen Ventures.

Met het uitstappen van de investeringsmaatschappij moest Quli op zoek naar een nieuwe aandeelhouder. “Toen hebben we de vraag gesteld of het niet verstandig zou zijn om naar één aandeelhouder met een meer zakelijk tintje te gaan”, zegt Ter Brake. “Na een marktverkenning sprong HCI eruit. We zijn heel blij dat we tot zaken zijn gekomen. In combinatie met Uw Zorg Online kunnen we de Quli gedachte en functionaliteit snel beschikbaar maken voor een grote populatie zorgvragers”

Maatschappelijke doelstelling

In Quli treft HCI een bedrijf met duidelijke maatschappelijke doelstelling. Die doelstelling is nauw verbonden met de ontstaansgeschiedenis. “Quli is niet voor iedere gebruiker. Vanuit onze achtergrond richten we ons met name op mensen in kwetsbare omstandigheden en hun naasten”, legt Ter Brake uit.

“Quli heeft als motto ‘levenslang en levensbreed’. Het gaat ons niet alleen om zorg, maar ook om onderwijs, dagbesteding en werk, kortom: het zinvol ondersteunen van het leven van de gebruiker. Als Quli een mens was geweest, was het een butler. Quli staat achter en naast je, doet alvast de dingen die je nodig hebt of weet wat je moet gaan doen. Bovendien richten we ons daarbij nadrukkelijk op het steunnetwerk van familie, naasten en vrienden.”

Meer dan PGO

Daarmee is Quli wat Ter Brake betreft meer dan een PGO. “Quli bestond al acht jaar voordat MedMij begon. We zijn steeds blijven door ontwikkelen. Kijk bijvoorbeeld hoe we positieve gezondheid erin hebben gehangen. Dat heeft niks met MedMij te maken. Ik heb het daarom altijd over Quli als een gezondheidsplatform met daarin PGO-faciliteiten of Medmij-gegevensontsluiting.”

“Ik vergelijk Quli vaak met de app van TUI. Je hele reis, van vliegveld en airliner tot bus, hotel en uitstapjes, boek je met één app. En als er iets gebeurt, kun je digitaal contact opnemen zodat je verder wordt geholpen. Zo’n reis kun je ook maken in de zorg. Als je een handicap hebt, heb je daarbij altijd te maken met meerdere partijen. Dan heb je een reisgenoot nodig.”