Digitale triage steeds vaker dagelijkse praktijk huisarts

Steeds meer huisartsenpraktijken maken gebruik van digitale triage. Dat kan helpen het personeelstekort en de toenemende werkdruk op te vangen. Digitale triage helpt vooral om de juiste zorg op de juiste plek te krijgen, stelt Wieger Vos, directeur van Uw Zorg Online. Het bedrijf ziet de vraag naar digitale triagetools dan ook enorm groeien.

Digitale toegang tot de huisartsenpraktijk is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. En dus ook de noodzaak voor een goede triage of een goede consultvoorbereiding.

Wieger Vos: “Door beter door te vragen bij de patiënt, kun je als huisartsenpraktijk zorgen dat de juiste zorg op de juiste plek terechtkomt. Soms is überhaupt geen afspraak nodig. Sturing van zorg is dan ook de kern van klantvragen. Hoe krijg ik de zorg bij de mensen die het echt nodig hebben? En hoe verlaag ik de telefoondruk in de praktijk?”

Uw Zorg Online werkt bijvoorbeeld samen met de digitale zelftriagetool ‘Moet ik naar de dokter? Die tool geeft patiënten een laagdrempelig alternatief voor het bellen van de praktijk. Als de tool via het Uw Zorg Online platform wordt gebruikt, komt de digitale triage direct in het dossier.
Zelfzorgadvies

“En door een aantal digitale vragen te beantwoorden, kun je er bijvoorbeeld achter komen dat de patiënt niet of niet urgent naar de praktijk hoeft te komen”, gaat Vos verder. “Of misschien kan hij met een zelfzorgadvies uit de voeten.”

“Een telefoontje is altijd ongepland. Heeft iemand een plekje op de huid, dan kan het bijvoorbeeld nuttig zijn om een foto te maken en die naar de huisarts te mailen. Als huisarts kun je er dan naar kijken en er advies over geven. Dat scheelt een belmoment, maar ook een fysieke afspraak. En een vragenlijst voorafgaand aan het consult kan zowel de patiënt als arts helpen zich beter voor te bereiden op de fysieke afspraak.”

Door beter door te vragen bij de patiënt, kun je als huisartsenpraktijk zorgen dat de juiste zorg op de juiste plek terechtkomt. Soms is überhaupt geen afspraak nodig en kan de zorgvraag beantwoord worden in een e-consult.”

Werkdruk en zelfzorg

Digitale triage helpt zo om de werkdruk bij de huisarts te verlagen, stelt Vos. “Door patiënten een consult-voorbereidende vraaglijst in laten te vullen en meteen een afspraak te plannen, voorkom je dat de praktijk gebeld wordt. In de module Digidok SmartConsult hebben we rond de 6.000 consult-voorbereidende vragen per maand. Bij de zorgpaden die zich hiervoor lenen, buigt ruim 28 procent af van een fysieke afspraak naar een e-consult. Op het totaal aantal consulten is dat bijna 10 procent.”

Met de module bereiden patiënten zelf hun consult voor. Daarvoor doorlopen ze triage- en anamnesevragen voor de meest voorkomende aandoeningen. Die vragen zijn per klachtgebied vormgegeven door middel van beslisbomen en algoritmes. “Een e-consult is voor een patiënt natuurlijk veel makkelijker. Die kan de vragen in zijn eigen tijd beantwoorden”, stelt Vos. “Als je iemand met een goed gevalideerd zelfzorgadvies uit de zorg kunt houden, is dat voor iedereen prettig. En als iemand toch moet komen, heb je een beter voorbereid consult.”

Zelfzorg stimuleren vanuit praktijk

Hoe kun je deze zelfzorg meer stimuleren vanuit je praktijk? En hoe krijg je mensen daarmee op het juiste zorgspoor? Daarvoor helpt Quin. Dat systeem geeft patiënten toegang tot een slimme symptoomchecker. Die geeft een overzicht van de meest waarschijnlijke oorzaken van een klacht. Ook voorziet de checker de patiënt van zelfzorg- en contactadvies en verwijst die door naar de chat of naar het inplannen van een consult. Vos: “Dit stelt patiënten met niet-urgente klachten gerust en creëert een getrieerde, digitale instroom van patiënten.”
De belofte van digitale triage

Ongeveer 40 procent van de huisartsen in Nederland maakt momenteel gebruik van Uw Zorg Online. Een gedeelte daarvan heeft al de stap gezet naar digitale triage. “We staan eigenlijk nog maar aan het begin”, stelt Vos. “Er is veel interesse vanuit praktijken omdat die digitale praktijkvoering steeds belangrijker wordt. Maar de meeste huisartsen die wij spreken, zijn zich nog een beetje aan het oriënteren hoe ze digitale services kunnen inzetten.”

Artificial intelligence

Hoe gaat digitale triage zich verder ontwikkelen? Artificial Intelligence (AI) zal een steeds grotere rol gaan spelen, verwacht Vos. “Denk bijvoorbeeld aan het alvast klaarzetten van een antwoord op een e-consult. Zodat de huisarts dat niet meer zelf hoeft te typen, maar dat meteen kan versturen. Specifiek voor de digitale triage verwacht ik dat die tools op basis van AI de huisarts steeds beter in staat stellen om de patiënt op de juiste plek te krijgen.”

Maar zover zijn we nog niet. “In de zorg mag je geen fouten maken. En zomaar vertrouwen op wat een computer vertelt, zonder dat je precies weet van hoe die computer tot dat antwoord is gekomen, is (nog) lastig.”

Adoptie als sleutelwoord

Hoe dan ook, de digitale voordeur is inmiddels steeds meer dagelijkse praktijk voor huisartsenpraktijken, stelt Vos. “Steeds meer patiënten weten die te vinden. Dat kan een enorme bijdrage leveren om die toestroom van fysieke patiënten te verminderen. De kracht nu van digitale triage zit niet zozeer in nieuwe tools bedenken, maar om huisartsenpraktijken te helpen om de bestaande tools goed in te zetten en te zorgen voor een goede digitale toestroom. Adoptie is het sleutelwoord.”