Emogy-app helpt burger met autisme

In een wereld waarin werk, vrije tijd en virtuele verstrooiing om voorrang vechten, brengt elke dag duizend prikkels. Voor mensen met autisme kan dit zeer belastend zijn. Dankzij Emogy krijgen ze meer regie. Tegelijk zorgt het voor een reductie van ongeplande zorg. Overheid en bedrijfsleven hebben de handen ineengeslagen.

De gemeente Eindhoven en Nice Software zijn samen betrokken bij het project om via een digitaal platform, met een app en inzet van algoritmes, de betrokkenheid tussen zorgverleners en cliënten te vergroten: Emogy, een digitaal platform als begeleider voor mensen met autisme. Nice Software werkt sinds het begin van dit jaar onder de vlag van Health Cloud Initiative (HCI) aan de doelstelling om door middel van innovatie de zorg in Nederland te verbeteren.

Adviezen op maat

Bij Emogy heeft de cliënt een app op zak en de zorgverlener gaat over de backoffice, waar alles is ingeregeld op grond van een individueel signaleringsplan. “Het is geen opzichzelfstaande app, er is altijd een zorgrelatie tussen cliënt en begeleider via de backoffice”, legde Frank Kliebisch van Nice Software uit.

Op basis van continue metingen en monitoring van stemming en energie en actief vragen stellen door de app – samen met het algoritme dat de situatie 24/7 beoordeelt – krijgt de cliënt adviezen op maat, die helpen om te gaan met specifieke situaties. “Achteraf krijgt de cliënt de vraag in welke mate de adviezen hebben geholpen. Als je met enkele adviezen niks doet, dan zul je die de volgende keer niet meer gepresenteerd krijgen. Zo wordt de advisering steeds beter.”

Zelfmanagement

De zorgprofessional kan dit proces ondertussen op de achtergrond volgen, terwijl alle stappen in een logboek worden vastgelegd. Het leren begrijpen, accepteren en een plek geven van hun autisme zorgt voor zelfmanagement bij de cliënt, volgens Kliebisch, en voor afname van ongeplande zorg bij de zorgprofessional.

Piek- en dal-momenten

Bij het Autismepunt in Eindhoven passen ze Emogy al toe. In een korte video legde een van de begeleiders van Autismepunt uit dat deze vorm van monitoring en begeleiden veel eerder duidelijk maakt welke piek- en dal-momenten cliënten op een dag doormaken. “En als je dat weet is het heel makkelijk op te lossen. Verder leren cliënten de adviezen te integreren in hun leven, terwijl ik er als begeleider niet bij ben. Dat is heel fijn. Zij zijn minder afhankelijk van de begeleiders.” Daarmee vervult het een belangrijke doelstelling: meer zelfredzaamheid en autonomie en daardoor meer zelfstandigheid voor mensen met autisme.

Gemeente als projectpartner

Gemeente Eindhoven is projectpartner in dit project, vertelde Linda de Wildt, beleidsadviseur transformatie sociaal domein. De regio Eindhoven heeft als thuisbasis van bedrijven als ASML en Philips te maken met een bovengemiddeld aantal mensen met autisme, omdat zij juist op basis van hun specifieke vaardigheden zijn aangenomen. “Ook vanuit de gemeente begeleiden wij mensen met autisme. Maar met z’n allen staan we voor een grote maatschappelijke opgave: de personeelskrapte, de financiering van de zorg. Hier zagen wij mooie mogelijkheden om met innovatieve oplossingen dingen anders te gaan organiseren.”

Tijd is schaars

Volgens De Wildt gaat ten eerste de kwaliteit van de zorg erop vooruit, omdat er dankzij het Emogy-platform veel meer informatie beschikbaar is om cliënten een-op-een te begeleiden. Maar het heeft ook gevolgen voor de kwantiteit. “Tijd is schaars en dit zou kunnen leiden tot een reductie van begeleidingsuren. Door de inzet van Emogy heb je al veel informatie van een cliënt gekregen. Het gesprek over hoe de week is verlopen, kun je heel specifiek voeren. Dat scheelt veel tijd. Op deze manier kunnen er wellicht meer cliënten geholpen worden, terwijl de kwaliteit van de zorg wel bovenaan blijft staan.”

‘Maatschappelijke business case’

Aangezien Emogy op deze manier ook effect kan hebben op de wachtlijsten in de zorg zijn ook zorgkantoren geïnteresseerd. Samen met de Gemeente Eindhoven bekijken VGZ en CZ of ze er een ‘maatschappelijke business case’ van kunnen maken. De Wildt: “Als dit nou echt effect heeft, kunnen we dit structureel gaan financieren, zodat het ingekocht kan worden, zowel bij de gemeente als bij de zorgkantoren.”

Ook Kliebisch kijkt verder. Hij denkt dat het model voor meer dan alleen autisme nuttig kan zijn. “We zijn met autisme gestart, maar dit platform kan ook dienen voor meer mensen of meer aandoeningen, zoals depressie of burnout-klachten, die ook werken met een signaleringsplan.”