HCI VOOR DE GGZ

Betere zorg,
makkelijk geregeld

Onder de vlag van HCI (Health Cloud Initiative) hebben we de beste functionaliteiten van de verschillende EPD’s voor de GGZ (Incura, Evry en CRS) tot één krachtig platform gecombineerd. Het bijhouden van dossiers en managen van de praktijk wordt nog makkelijker. Direct inzicht in cliënt- en praktijkgegevens. Makkelijk digitaal communiceren. Slimme eHealth apps. Zo blijft er meer tijd over wat echt belangrijk is: de beste zorg voor cliënten. 

Waarom HCI GGZ?

Compleet en toekomstbestendig GGZ platform
EPD, cliëntportaal én online behandelplatform in één
Voor GGZ, jeugdzorg én vrijgevestigde GGZ professionals
Meer overzicht door instelbaar dashboard en rapportages
Sneller inzicht in to do’s en validaties

Meer functies voor meer gemak

Na de overstap heeft u automatisch toegang tot het brede dienstenpakket van HCI GGZ.

Wanneer komt HCI GGZ voor mij beschikbaar?

Tussen maart en oktober 2024 worden alle Incura GGZ praktijken gefaseerd overgezet
U wordt ingedeeld afhankelijk van de functies die u nu in Incura gebruikt
Ruim voor aanvang van uw beoogde migratie tijdslot ontvangt u een e-mail om deze definitief in te plannen
U kiest zelf een dag en tijdstip en geeft akkoord op de conversie van uw gegevens
Voorafgaand ontvangt u van ons een heldere instructie voor u en uw team
De instructie bestaat uit zowel een videomanual als een livesessie van 1 uur met één van onze GGZ applicatieconsultants
Wij zorgen dat uw gegevens overgezet worden van Incura naar HCI GGZ en in overleg gaat u live

FAQ algemeen

Incura maakt sinds 2 jaar deel uit van het Health Cloud Initiative (HCI) waarin de krachten van diverse EPD’s en E-health oplossingen voor de GGZ, paramedische- en eerstelijnszorg samenkomen.

Om ook in de toekomst aan nieuwe wet- en regelgeving en wensen van onze klanten te kunnen blijven voldoen hebben we ons EPD vernieuwd. We hebben daarbij de belangrijkste functies uit de verschillende HCI GGZ software (Incura, Evry & CRS) gecombineerd in één slim en toekomstvast platform. Zo houdt u meer tijd over voor de beste zorg voor uw cliënten. Een grote groep professionals in de GGZ en jeugdzorg werkt al naar tevredenheid met dit HCI platform.

Het vernieuwde EPD bevat nieuwe functionaliteiten die al langer op de wensen en ontwikkel lijst staan van Incura gebruikers. Denk aan verbeterde wachtlijst beheer, uitgebreidere rapportages voor meer sturing, e-mail sjablonen, uitgebreider cliëntportaal, meer functies voor jeugdzorg, meer mogelijkheden voor personalisering en meer e-health programma’s waarmee u kunt koppelen.

Als Incura klant behoudt u, na de migratie, hetzelfde tarief als uw huidige tarief.

Het vernieuwde EPD bevat dezelfde, en meer, funcionaliteiten als Incura GGZ. Het tarief blijft gelijk met uw huidige tarief. U krijgt dus meer functionaliteit voor hetzelfde tarief.

Klanten zullen in stappen gemigreerd worden. Wij bepalen het tijdvak waarin welke klant aan de beurt is. U krijgt binnen dat tijdvak wel de keuze om zelf een datum te kiezen. We kijken naar beschikbare extra functionaliteit zodat u overstapt op het moment dat alle functionaliteit beschikbaar is. U krijgt van ons een e-mail wanneer u over gaat. Het is de bedoeling dat alle klanten voor 1-1-2025 gemigreerd zijn.

Het platform waarop Incura gebouwd is wordt vanaf 1-1-2025 niet meer ondersteund. Vandaar dat we alle Incura GGZ klanten vóór die datum willen migreren.

Wij verzorgen de migratie van de data. U ontvangt een e-mail waarmee u zich kunt aanmelden voor de migratie. Een applicatie consultant zal dan met u de basisprocessen van het EPD doorlopen. Voorafgaand aan de training krijgt u verschillende e-mails met informatie en de mogelijkheid om filmpjes te kijken. Op die manier kunt u al bekend raken met het EPD. Het vergemakkelijkt de overstap dus we willen u adviseren om hier zeker gebruik van te maken.

Vanaf de migratie kunt u niet meer in Incura werken. Na de migratie start u in HCI GGZ. De verwachting is dat u op de door u gekozen dag ongeveer een halve dag geen gebruik kunt maken van uw EPD.

We plannen samen met u een afspraak van ongeveer 1 uur in om de mogelijkheden te laten zien van het vernieuwde EPD.  

We bieden alle medewerkers die gebruik gaan maken van HCI GGZ een gratis kennismaking aan. Vanaf 5 medewerkers willen u vragen om contact met ons op te nemen via info@healthcloudinitiative.nl zodat we een afspraak op maat kunnen inplannen.

Dat is het geval, er zijn geen extra kosten om gebruik te maken van deze functionaliteit.

FAQ inhoudelijk

Ja, alle actieve en oude dossiers worden overgezet. Dat zijn niet alleen de NAW-gegevens, maar het is een uitgebreide migratie van data uit Incura. We kunnen deze unieke uitgebreide migratie aanbieden, omdat Incura en HCI GGZ beide onder de vlag van HCI vallen.

Vanuit HCI GGZ kunt u met dezelfde koppelingen blijven werken. Gegevens die benadert kunnen worden vanuit de koppeling blijven dus beschikbaar. Het is afhankelijk van de koppelpartij of wij gegevens automatisch over kunnen nemen. Certificaten worden ook overgenomen als dat mogelijk is.

Correcties op declaraties kunt u technisch gezien vanuit HCI GGZ doen, dit omdat we alle gegevens meenemen. Het is echter wel aan te raden om correcties zoveel als mogelijk nog te doen vanuit Incura.

We hebben goed gekeken naar welke mogelijkheden Incura biedt. Wanneer deze nog niet in HCI zaten, hebben we deze ingebouwd, of zullen deze op zeer korte termijn alsnog beschikbaar gesteld worden.

Cliënten kunnen gebruik gaan maken van het cliënten portaal van HCI GGZ. Cliënten krijgen hiervoor nieuwe inloggegevens. Het cliënten portaal van HCI GGZ bevat meer mogelijkheden dan het huidige Incura cliëntenportaal.

Het is in HCI GGZ mogelijk om cliënten hun behandelovereenkomst te laten accorderen via het cliëntenportaal.

Bij overgang kunnen alle cliënten gebruik maken van het HCI GGZ cliënten portaal. Dit portaal bevat meer functionaliteiten dan de andere twee portalen.

Ja, een koppeling met het boekhoudpakket van King wordt gemaakt.

Een koppeling met Zorgdomein is aanwezig. We zijn momenteel druk bezig om ook de terugkoppeling op verwijzingen te realiseren. We verwachten dit op korte termijn aan te kunnen bieden.

Ja dat is mogelijk. HCI GGZ biedt meerdere opties op het gebied van 2FA, te weten: e-mail, authenticator apps, sms en yubikey

Er zijn standaardbrieven aanwezig. Maar u heeft de mogelijkheid om deze volledig naar eigen wens te maken.

Ouders kunnen een eigen cliëntenportaal krijgen. Op die manier hebben ze allebei los van elkaar toegang tot het portaal. Handig in het geval van gescheiden ouders.

Ja, we gaan zo veel mogelijk samenvoegvelden koppelen aan de relevante velden in HCI GGZ, op die manier kunnen we ook de zelfgemaakte sjablonen uit Incura meenemen naar HCI GGZ.

Dat kan zeker. De beveiligde e-mail is geschikt voor het e-mailen aan andere e-mailadressen dan zorgmailadressen

Ja, de Quest Pro vragenlijsten blijven gehandhaafd.

Zolang er nog in Incura gewerkt wordt zal de koppeling blijven bestaan. Wanneer de overstap naar HCI GGZ heeft plaats gevonden zal het aanmeldformulier van HCI GGZ gebruikt worden.

Wat kunt u alvast voorbereiden?

Toestemmingsverklaring

Denkt u er aan een toestemmingsverklaring via Vecozo af te geven. Dit is van belang voor de controle van verzekeringsgegevens van uw clienten (COV) en het elektronisch indienen van declaraties of het uitwisselen van Jeugdwet- en/of WMO-berichten. Hier vindt u een uitleg hoe u deze toestemmingsverklaring af kunt geven.

Zorgmail is een systeem voor beveiligd berichtenverkeer in de zorg. Het gaat met name om berichten naar de huisarts en recepten naar de apotheek. Indien u een Zorgmailadres heeft kunt u bij de instellingen in HCI zelf de gebruikersgegevens ingeven en direct starten. Hiervoor heeft u enkel uw gebruikersnaam en wachtwoord nodig.