HCI GGZ training

HCI GGZ is zeer gebruiksvriendelijk en veel nieuwe klanten starten het gebruik zonder een training of cursus te volgen. De online documentatie en instructiefilmpjes zijn veelal toereikend om met de verschillende onderdelen van het systeem vertrouwd te raken. Verdere verdieping van de kennis van het systeem kan in uw organisatie gewenst zijn om het gebruik van HCI GGZ verder te optimaliseren. Ook kan het nodig zijn om een nieuwe medewerker versneld in te werken.

HCI GGZ training​

HCI GGZ is zeer gebruiksvriendelijk en veel nieuwe klanten starten het gebruik zonder een training of cursus te volgen. De online documentatie en instructiefilmpjes zijn veelal toereikend om met de verschillende onderdelen van het systeem vertrouwd te raken. Verdere verdieping van de kennis van het systeem kan in uw organisatie gewenst zijn om het gebruik van HCI GGZ verder te optimaliseren. Ook kan het nodig zijn om een nieuwe medewerker versneld in te werken.

Cursussen en trainingen

HCI GGZ introductie

Een cursus met name bedoeld voor de Hulpverlener en de Secretaresse voor de dagelijkse handelingen met HCI GGZ. De volgende onderwerpen komen aan de orde: agenda, todo’s, het cliëntendossier, validaties, jeugdzorgregistratie, een diagnose vastleggen, werken met teksten en standaardbrieven, dossiers openen en sluiten en het werken met het zorgprestatiemodel.

HCI GGZ financieel

Een cursus bedoeld voor de medewerkers die zorgdragen voor de correcte registratie en het declaratieproces.

Korte inhoud: registratie afspraken en instellingen hiervan; declareren aan zorgverzekeraars, gemeenten en cliënt; Jeugdwetberichtenverkeer; rapportagemogelijkheden (o.a. onderhanden werk, productiviteits- en controle-overzichten).

HCI GGZ tekstverwerking

Een training in het maken en gebruiken van formulieren, templates en standaardbrieven in HCI GGZ. Het optimaal inzetten van de mogelijkheden die HCI GGZ hier biedt kan veel productiviteitsvoordelen geven. Hoe dit te realiseren komt in deze training aan de orde. Eigen materiaal (voorbeeldbrieven) kan worden ingebracht.

Training op maat

Ook is het mogelijk om een training op maat te volgen. De inhoud van de training wordt dan met u afgestemd en we behandelen onderwerpen die toegespitst zijn op de behoeften van uw organisatie.

Hebt u interesse in een training of cursus, neemt u dan contact met ons op.