Health Cloud Initiative maakt met slimme IT ruimte voor zorg

Gelijkgestemde IT-bedrijven bij elkaar brengen om de innovatieve slagkracht te vergroten en zo de gang naar digitale zorg te versnellen. Dat is het doel dat Health Cloud Initiative (HCI) voor ogen staat. Om deze gezamenlijke aanpak een extra impuls te geven, is HCI een partnerschap aangegaan met Dutch Health Hub. Tegen de achtergrond van health tech event Zorg & ICT beklonken de twee partijen op 13 juni de samenwerking.

Het achterliggende doel van HCI is om zorgprofessionals zoveel mogelijk vrij te spelen voor het eigenlijke werk. “In Nederland besteden zorgverleners gemiddeld 30 procent van de tijd aan de administratie, terwijl de druk op de zorg steeds groter wordt”, zegt initiatiefnemer en algemeen directeur Eric de Boer.

Eenduidige software

“Iedereen voelt de druk toenemen van continue veranderende wet- en regelgeving. Binnen Health Cloud Initiative is de belangrijkste doelstelling om door middel van eenduidige software de zorg ongecompliceerd te maken en gelijktijdig administratieve lasten te minimaliseren. Zo kunnen we helpen de wachtlijsten in de zorg te verkorten en zorgverleners in staat stellen meer aandacht aan de behandeling van de patiënt te geven. Hiermee maken we de zorg in Nederland beter.”

De bedrijven die onder de vlag van HCI opereren bedienen momenteel meer dan 20.000 zorgverleners, voornamelijk in het paramedische veld en de ggz. De Boer denkt binnen afzienbare tijd door te groeien naar 30.000 zorgverleners. Daarnaast breidt HCI de activiteiten uit naar aanpalende zorgvelden, zoals preventie en e-Health. Ook zoekt HCI samenwerking met PGO-leveranciers.

Cloud-gebaseerde oplossingen

Zoals de naam al zegt, kiest HCI voor cloud-gebaseerde oplossingen. De cloud biedt volgens De Boer niet alleen schaal en lenigheid, maar draagt ook daadwerkelijk bij aan betere data-uitwisseling. “Omdat data niet meer lokaal staat opgeslagen, maar in de cloud kun je data in principe direct beschikbaar maken”, aldus De Boer. “Door die data weer beschikbaar te maken in een patiëntportaal of PGO, betrek je de patiënt in zijn behandeling en stimuleer je ook de therapietrouw.”