PERSBERICHT: Health Cloud Initiative verwerft aandelen gezondheidsplatform Quli

Amsterdam, september 2023 – Het digitale gezondheidsplatform Quli wordt onderdeel van Health Cloud Initiative (HCI). Naast Uw Zorg Online, dat in juni 2023 zijn krachten bundelde met HCI, is Quli BV (Quli) het tweede bedrijf binnen HCI dat zich richt op ondersteuning van gebruikers samen met zorgprofessionals en naasten.

Quli is een digitaal gezondheidsplatform met daarnaast een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) die gebruikers ondersteunt op het gebied van persoonlijke gezondheid en zorg. Quli biedt functionaliteiten waarmee gebruikers passende autonomie verwerven en regie over hun eigen zorgtrajecten houden. Gebruikers beschikken via Quli over hun zorggegevens en kunnen deze delen met naasten en zorgverleners. Samenwerkende organisaties kunnen hun doelgroepen de beschikking geven over handige aanvullende (portaal-) functionaliteiten en communicatievoorzieningen. Met de stap naar HCI wil Quli zijn producten en diensten verder blijven innoveren en beschikbaar maken voor een bredere gebruikersgroep met als doel zijn marktpositie verder te verstevigen.

HCI is een snelgroeiende aanbieder van digitale B2C-gezondheidsplatforms en B2B-zorgverlenerssoftware voor een breed scala aan disciplines. De transactie is onderdeel van een buy-and-build strategie, ondersteund door investeerder Vortex Capital Partners. HCI heeft de ambitie samen met de zorgpraktijk de gezondheidszorg in Nederland te verbeteren. HCI streeft naar het herdefiniëren en optimaliseren van ondersteuning en preventieve zorg. De oplossingen van HCI zijn gericht op de aanpak van significante uitdagingen binnen de gezondheidssector, waaronder stijgende administratieve lasten, krapte op de arbeidsmarkt, financiële vraagstukken en technologische ontwikkelingen.

Marc Prette, CEO van Health Cloud Initiative: “Met de komst van Quli zetten we een belangrijke stap in het verder uitbreiden van de propositie van HCI en kunnen we zorgconsumenten nog beter bedienen. Quli biedt een unieke service in de driehoek zorgconsumenten, naasten en zorgverleners. Dit is voor veel van de segmenten waarin HCI actief is, bijvoorbeeld de GGZ, een belangrijke toevoeging aan onze consumentenpropositie samen met Uw Zorg Online.”

Hans ter Brake, directeur bij Quli: “Quli is een initiatief van vijf zorgorganisaties. Zij waren samen met NextGen Ventures BV en Ordina Nederland BV, eigenaar van Quli BV. Ik ben dankbaar voor alle steun in de afgelopen jaren. Tegelijkertijd kijk ik uit naar de volgende fase van Quli waarin we met Health Cloud Initiative als enige aandeelhouder onze ambities met hetzelfde elan blijven nastreven en waarmaken.”

EINDE PERSBERICHT

HCI heeft een omzet van 20 miljoen euro en een bereik van ruim drie miljoen mensen. Er werken meer dan 30.000 zorgverleners met software van Health Cloud Initiative.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie neemt u contact op met

Health Cloud Initiative, Marc Prette, m.prette@healthcloudinitiative.com, 06-52487265

Quli, Hans ter Brake, hans.ter.brake@quli.nl, 06-29525292

Over Health Cloud Initiative
HCI is een snelgroeiende aanbieder van zorgplatforms in een breed aantal zorgdisciplines. Met haar softwareoplossingen wil HCI zorgverleners maximaal ontzorgen en patiëntcontact optimaal faciliteren. Dit wordt gedaan door het toepassen van ‘best practices’ over zorgvelden heen en het integreren van eHealth en patiëntportaal oplossingen. Inmiddels heeft HCI met labels als Incura, FysioRoadmap, Evry, FootFit, CRS GGZ software en paraNICE leidende posities in de vrijgevestigde GGZ, de revalidatiezorg en in diverse paramedische werkvelden, zoals logopedie, ergotherapie, diëtetiek en fysiotherapie. Op dit moment werken meer dan 30.000 zorgverleners dagelijks met de producten van HCI. Door het aansluiten van Uw Zorg Online en Quli zet HCI nu ook de eerste grote stappen op het gebied van het aanbieden van een online zorgomgeving aan patiënten gekoppeld aan de EPD’s van zorgverleners.

Over Vortex Capital Partners
Vortex Capital Partners is een gespecialiseerde investeringsmaatschappij die zich richt op software-, internet- en techgedreven ondernemingen. Het investeringsfonds focust zich op kleine en middelgrote, in de Benelux gevestigde, ondernemingen met een groot groeipotentieel. Het team combineert brede ondernemingservaring met diepe technische expertise om ambitieuze ondernemers en managementteams als actieve partner te ondersteunen met het realiseren van hun groeiambities. Tijdens de afgelopen 10 jaar heeft Vortex met deze strategie meer dan 20 platforminvesteringen gedaan met meer dan 25 vervolginvesteringen.