PERSBERICHT: NICE Software voor paramedische- en revalidatiezorg treedt toe tot  Health Cloud Initiative


Amsterdam, 9 mei 2023 – Softwareleverancier Health Cloud Initiative (HCI) heeft NICE Software (NICE) overgenomen, waardoor het eigenaar wordt van de platformen paraNICE en NICE Connect. Hiermee breidt HCI zijn dienstverlening voor de paramedische zorg en revalidatiezorg verder uit. Na de overname werken meer dan 21.000 zorgverleners dagelijks met softwarediensten van Health Cloud Initiative.

De focus van HCI  ligt op het maximaal ontzorgen van zorgverleners door administratieve handelingen te reduceren. De overname van NICE  – die volgt op HCI’s recente overnames van Incura, FysioRoadmap, Evry en CRS GGZ software – vergroot de mogelijkheden hiertoe. Met de gecombineerde expertise die HCI  heeft verworven, bedient het een breed scala aan disciplines in de (vrijgevestigde) GGZ en eerstelijns paramedische werkvelden zoals fysiotherapie, logopedie, ergotherapie en diëtetiek. Met de overname van NICE verstevigt HCI zijn positie binnen de paramedische zorg in ziekenhuizen en de revalidatiemarkt

Eric de Boer, initiatiefnemer van Health Cloud Initiative: “De overname van NICE  is een belangrijke stap in het realiseren van onze ambitie om middels een buy-and-buildstrategie een compleet zorgveld – eerstelijns, tweedelijns en derdelijns – te bestrijken en een brede doelgroep te voorzien van oplossingen. De producten van NICE bieden bij uitstek de kans om onze eigen visie te combineren met de uitgangspunten van open standaarden in de zorg.”


Een van de producten waar De Boer over spreekt, is paraNICE. Dit door NICE ontwikkeld multidisciplinair registratiesysteem maakt passende zorg (inclusief preventie) en patiëntregie vanuit de cloud mogelijk. Het verbindt zorgverleners, cliënten en patiënten met elkaar in een veilige omgeving en ondersteunt alle belangrijke Ziekenhuis Informatie Systemen (ZIS). Vanaf elke werkplek en op elk gewenst device kunnen paramedische zorgverleners in paraNICE zorgnoodzakelijke handelingen eenvoudig registreren en administreren. Voor het platform zijn tal van geïntegreerde multidisciplinaire planningsmodules ontwikkeld, met oog op de complexe wet- en regelgeving rond tweedelijns specialistische zorg.

Daarnaast heeft NICE het NICE Connect-platform ontwikkeld. Hiermee kunnen op afstand diensten aan patiënten of patiëntengroepen worden geleverd, op basis van op maat samengestelde zorgtrajecten. Daarbij hebben zorginstellingen continu contact met patiënten, zodat ze tijdig van essentiële medische zorginformatie worden voorzien. NICE Connect wordt al sinds 2014 gebruikt door het landelijk Amsterdam UMC ketennetwerk voor prematuren, waar ouders en kinderfysiotherapeuten deel van uit maken. Het platform vormt ook de basis voor Emogy, een omgeving ten behoeve van cliënten met ASS (autisme spectrum stoornis). Deze SaaS-oplossing is sterk in opkomst binnen de Brainport Regio Eindhoven. Ook richting Duitsland zijn inmiddels stappen gezet, in een drietal Reha’s (Revalidatiecentra). Het NICE Connect-platform wordt hier in combinatie met een Duits revalidatie-EPD ingezet.


Hanneke van den Heuvel, CEO van NICE, ziet ernaar uit om onderdeel te zijn van het Health Cloud Initiative. “Het initiatief stelt ons in staat onze software door te ontwikkelen, samenwerking te zoeken en daarbij de doelgroep binnen ziekenhuizen en revalidatiecentra, waaronder paramedici, artsen, planners, verpleegkundigen en patiënten, de plek te geven die hen toekomt.”

EINDE PERSBERICHT

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie neemt u contact op met Eric de Boer, via +31 (0)6-53 78 6115 of edeboer@healthcloudinitiative.nl

Websites:

https://www.paranice.nl
https://www.nice-innovations.nl
https://www.healthcloudinitiative.nl