Privacyverklaring

De vertrouwelijkheid van persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, is belangrijk voor ons. Dat vertrouwen is bepalend voor een goede onderlinge verstandhouding en voor de kwaliteit van onze dienstverlening aan u.
In dit privacystatement geven wij u informatie hoe wij uw gegevens behandelen en vertellen wij u over de rechten die u heeft.

1. Informatie over ons, de verwerkingsverantwoordelijke 

Health Cloud Initiative
Paasheuvelweg 25
1105 BP Amsterdam
+31 088 946 2273
fg@healthcloudinitiative.nl

2. Voor de gebruikers (zorgverleners) van onze software pakketten

2.1 Doel en wettelijke basis voor de verwerking
Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden, zoals:
het verwerken van uw aanvraag voor gebruikslicenties van onze softwareapplicaties, voor trainingen en evenementen;
het begeleiden van uw gebruik van onze softwareapplicaties, inclusief een eventueel overstaptraject van een andere softwareleverancier;
het voeren van correspondentie met u, het verstrekken van informatie aan u of het financieel afhandelen van de gebruiksovereenkomst.
Wij zullen uw gegevens niet gebruiken voor een ander doel dan hierboven beschreven, tenzij nadrukkelijk met u vooraf overeengekomen.
Het bewaren van deze gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen jou en ons. Ook dienen we gegevens te bewaren om te voldoen aan wettelijke bepalingen rond vastleggen van financiële transacties en geldende bewaartermijnen.

2.2 Welke gegevens worden er opgeslagen en waar?
Van u worden contactgegevens en financiële gegevens (bankrekening) opgeslagen. Uw gegevens worden in een boekhoudprogramma en in een relatiebeheerprogramma binnen de EU opgeslagen.

2.3 Worden mijn gegevens aan derden verstrekt?
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht.
De partijen die wij mogelijk nodig hebben voor de uitvoering van de door u aangevraagde diensten zijn:
hostingpartijen;
softwareleveranciers

2.4 De bewaartermijn
Uw gegevens worden bewaard in overeenstemming met de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen voor financiële gegevens. Na deze bewaartermijn worden uw gegevens (zowel op papier als digitaal) door ons vernietigd.

2.5 Welke rechten heeft u met betrekking tot de verwerking?
U heeft als betrokkene een aantal rechten met betrekking tot de door u verstrekte persoonsgegevens.
Het recht op:
Inzage in dossier: u heeft het recht om de van u opgeslagen persoonsgegevens in te zien en/of een papieren afschrift te vragen.
Rectificatie: u heeft het recht om de van u opgeslagen persoonsgegevens te veranderen.
Vernietiging: u heeft het recht uw persoonsgegevens te laten vernietigen binnen drie maanden na een schriftelijk verzoek daartoe. Wij zijn wel verplicht geldende wetgeving rond bewaartermijnen na te leven.
Indien u gebruik wilt maken van deze rechten, kunt u een verzoek richten aan ons per mail. Wij zullen vervolgens contact met u opnemen om uw verzoek juist, volledig en tijdig te verwerken.


3. Heeft u verder nog vragen over deze privacyverklaring?

Stuur uw vragen naar ons per mail. Mocht dit noodzakelijk zijn, kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, op telefoonnummer 0900 – 2001 201.