ROM GGZ

Routine Outcome Monitoring

Monitoring en evaluatie van behandelingen zijn cruciale onderdelen voor het waarborgen van kwaliteit binnen de geestelijke gezondheidszorg. Routine Outcome Monitoring (ROM) biedt de behandelaar waardevolle inzichten en maakt het mogelijk om behandelingen bij te sturen. HCI GGZ biedt SSE-koppelingen en zelfs een diepe integratie met diverse e-healthplatformen en ROM-systemen, waardoor een naadloze en efficiënte werkwijze wordt gegarandeerd.

Single sign-on

Een voorbeeld van een koppeling is SSO, oftewel single sign-on. Hiermee kunt u direct vanuit het HCI GGZ EPD in het ROM- of e-healthsysteem bij de juiste cliënt uitkomen, zonder opnieuw in te hoeven loggen.

Integratie ROM GGZ & HCI GGZ

Een uitgebreidere koppeling is ook mogelijk. Hierbij biedt HCI GGZ een integratie van het routine outcome monitoring systeem. Hierdoor kunt u vanuit ons elektronisch patiëntendossier e-health of ROM-testen starten. Daarnaast kunt u als behandelaar de resultaten van de cliënttest ontvangen.

De meest uitgebreide koppeling betreft een volledige integratie van het ROM GGZ (of een ander e-health platform) in HCI GGZ. Door deze koppeling zijn alle functionaliteiten direct beschikbaar. Zo heeft u als behandelaar niet alleen inzage in de totaalscore van de ROM-test, maar kunt u ook de resultaten van afzonderlijke vragen bekijken.

Welk e-health platform voor ROM meting GGZ?

Als bepaalde gegevens, bijvoorbeeld bij een nieuwe cliënt, nog niet zijn ingevuld, zal het systeem hier niet direct een probleem van maken. De voortgang van de zorg komt hierdoor niet in het gedrang. Uiteraard wilt u wel een compleet dossier aanmaken, bijvoorbeeld om de facturatie soepel te laten verlopen. Daarom zorgt de EPD-software voor dossiervalidatie en attendeert u op ontbrekende informatie die niet voldoet aan wet- of regelgeving.

Bent u manager binnen een GGZ-praktijk of -instelling? Dan kunt u diverse rapporten en statistieken oproepen om snel inzicht te krijgen in prioriteiten, bijvoorbeeld per hulpverlener of afdeling.

Welk e-health platform voor ROM meting GGZ?

HCI GGZ biedt koppelingen met de meeste e-health systemen voor ROM-metingen binnen de GGZ. Vaak maken we gebruik van Koppeltaal om informatiestromen tussen EPD en ROM/e-healthsystemen te integreren. Dit biedt gemak voor zowel behandelaars als cliënten. Met diverse bekende e-health systemen hebben we inmiddels een koppeling of diepgaande integratie gerealiseerd. Een korte toelichting:

Als hulpverlener binnen de GGZ heeft u vanuit het HCI GGZ EPD direct toegang tot alle routine outcome monitoring functionaliteiten. Ook de cliënt heeft toegang via het HCI GGZ cliëntenportaal. Wenst u een koppeling tussen HCI GGZ en Embloom? Dan hoeft u dit enkel door te geven aan Embloom, waarna wij de benodigde koppelinformatie ontvangen (zoals het servercertificaat voor de veilige gegevensuitwisseling).

Het ROM-systeem van BergOp biedt uitgebreide functies. Vanuit het HCI GGZ EPD kunt u via een single sign-on koppeling toegang krijgen tot BergOp ROM. In ons selfserviceportaal vindt u informatie over de werking en inrichting van het ROM-systeem. Mocht u een koppeling met BergOp wensen, dan zullen wij de inrichting, activering en het testen samen met BergOp uitvoeren.

Via een single sign-on koppeling (SSO) is het e-health systeem van MindDistrict toegankelijk.

VitalHealth wordt via een SSO koppeling aan het HCI GGZ EPD verbonden. 

Houd de regie met het EPD voor de GGZ van CRS

Zorgprofessionals in de geestelijke gezondheidszorg zetten zich dagelijks in om cliënten met psychische problemen te ondersteunen, met alle beschikbare middelen. Een goed EPD is daarbij essentieel; het moet snel de juiste informatie tonen, gebruiksvriendelijk zijn en ervoor zorgen dat gebruikers direct kunnen vinden wat ze nodig hebben.